Πρότυπο διάλυµα χλωριούχου νατρίου, 1000 µS/cm (NIST), 100 mL

Αρ. προϊόντος: 1440042
Διαθέσιμο

491 mg/L NaCl, για αισθητήρια αγωγιµότητας,
κατάλληλο επίσης για τυποποίηση συσκευών αγωγιµότητας, 1000 µS/cm (µmhos/cm), 100 mL