Χλώριο, ελεύθερο, φακελάκια αντιδραστηρίου σε σκόνη, εύρος µέτρησης 0,02-2,00 mg/L Cl₂

Αρ. προϊόντος: 2105569
Διαθέσιμο

Αντιδραστήρια σε σκόνη σε σφραγισµένες συσκευασίες για τον προσδιορισµό του ελεύθερου χλωρίου µε τη µέθοδο DPD. Για δείγµα 10 mL.