Τεστ αµµωνίου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,015-2,0  mg/L NH₄-N

Αρ. προϊόντος: LCK304
Διαθέσιμο

Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, µέγιστη ασφάλεια.

Εκ των προτέρων δοσοµετρηµένα αντιδραστήρια για µέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτοµετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισµένο κουτί. Επισήµως εγκεκριµένο για τις επιτρεπόµενες αποκλίσεις. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χηµικών.

  • Ακριβείς και αξιόπιστες τιµές µέτρησης
  • Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστηµα και τις µικρές ποσότητες αντιδραστηρίων
  • Εύκολη δοσοµέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλµατα
  • Ετικέτα Barcode για αυτόµατη αναγνώριση στο φωτόµετρο και Truecal Βαθµονόµηση
  • Διαχωρισµός µεταξύ των τεστ και του εύρους τιµών µέτρησης µέσω χρωµατικής κωδικοποίησης