Τεστ αµµωνίου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,015-2,0  mg/L NH₄-N

Τεστ αµµωνίου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,015-2,0  mg/L NH₄-N
Αρ. προϊόντος: LCK304
Διαθέσιμο

Ακριβείς και αξιόπιστες τιµές µέτρησης

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστηµα και τις µικρές ποσότητες αντιδραστηρίων

Εύκολη δοσοµέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλµατα

Ετικέτα Barcode για αυτόµατη αναγνώριση στο φωτόµετρο και Truecal Βαθµονόµηση

Διαχωρισµός µεταξύ των τεστ και του εύρους τιµών µέτρησης µέσω χρωµατικής κωδικοποίησης

Προδιαγραφές

EPA compliant: Μη εφαρµόσιµο
Truecal: Ναι
Αριθµός δοκιµών : 25
Εύρος µέτρησης : 0,015 - 2,0 mg/L NH4-N
Εύρος µέτρησης (2): 0,02 - 2,5 mg/L NH4
Ηµεροµηνία Λήξης : 17 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής
Κατηγορία: LCK
Όνοµα µεθόδου : ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1, UNI 11669:2017
  Κυανό της ινδοφαινόλης
Παράµετρος : Αµµωνιακά
Περιγραφή : Αµµωνιακά
Συνθήκες Αποθήκευσης: 2 - 8 °C (διατηρείται στο ψυγείο)