Φακελάκια σαλικυλικής αµµωνίας, σκόνη σε φακελάκια

Αρ. προϊόντος: 2653299
Διαθέσιμο

Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισµένες συσκευασίες για τον προσδιορισµό του αζώτου αµµωνιακων (Μέθοδος σαλικυλικών), εύρος µέτρησης 0,01-0,50 mg/L NH3-N. Για δείγµα 10 mL. 100/συσκ.