Πρότυπο διάλυµα αµµωνίας, 1 mg/L, 500 mL

Αρ. προϊόντος: 189149
Διαθέσιμο

Πρότυπα διαλύµατα ιοντοεπιλεκτικού ηλεκτροδίου (ISE) για εργαστηριακές αναλύσεις

Πρότυπο διάλυµα ISE. Αµµωνία, 1,00 mg/L ±0,03 mg/L NH3-N., φιάλη των 500 mL

  • Σχεδίαση για χρήση µε µια σειρά µετρητών Hach και λοιπούς µετρητές.
  • Αξιόπιστη συσκευασία