Σετ αντιδραστηρίων για το διοξείδιο του πυριτίου, µέθοδος Ultra Low Range Rapid Liquid™

Αρ. προϊόντος: 2678500
Διαθέσιμο

Για τον προσδιορισµό του διοξειδίου του πυριτίου σε εξαιρετικά χαµηλό εύρος µέτρησης, µε τη µέθοδο Heteropoly Blue Rapid Liquid. Οι µέθοδοι Rapid Liquid παρέχουν οικονοµικό τρόπο ανάλυσης πολλαπλών δειγµάτων.
Για προσδιορισµό του διοξειδίου του πυριτίου σε εξαιρετικά χαµηλό εύρος µέτρησης, µε τη µέθοδο Heteropoly Blue Rapid Liquid™. Μέθοδος Hach 8282. Εύρος µέτρησης: 3 - 1000 µg/L Το σετ περιλαµβάνει: Διάλυµα αντιδραστηρίου Molybdate 3, διάλυµα αντιδραστηρίου Citric Acid F, διαλύτη αραίωσης του αντιδραστηρίου αµινοξέος και αντιδραστήριο Amino Acid F σε σκόνη για περίπου 250 τεστ. Απαιτεί κυψελίδα Pour-Thru.

  • Ευκολία
  • Απόδοση
  • Αποδοτικότητα