TU5400sc θολόµετρο λέιζερ χαµηλού εύρους και εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας µε αισθητήριο ροής, αυτόµατο καθαρισµό και έλεγχο συστήµατος, έκδοση EPA

TU5400sc θολόµετρο λέιζερ χαµηλού εύρους και εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας µε αισθητήριο ροής, αυτόµατο καθαρισµό και έλεγχο συστήµατος, έκδοση EPA
Αρ. προϊόντος: LXV445.99.51212

Πρωτοποριακή τεχνολογία ανίχνευσης 360° x 90°

Η σειρά TU5 χρησιµοποιεί έναν µοναδικό οπτικό σχεδιασµό, ο οποίος µετρά µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος από οποιοδήποτε άλλο θολόµετρο. Με αυτό το τρόπο αποδίδει τη βέλτιστη ακρίβεια και ευαισθησία σε δείγµατα χαµηλής θολότητας ελαχιστοποιώντας παράλληλα τη διακύµανση από µέτρηση σε µέτρηση.

Ταυτόσηµα αποτελέσµατα εργαστηριακών και συνεχούς µέτρησης

Για πρώτη φορά θα µπορέσετε να απαλλαγείτε από την αβεβαιότητα ως προς το ποια από τις µετρήσεις είναι η πλέον αξιόπιστη, χάρη στην ίδια τεχνολογία ανίχνευσης 360° x 90° που χρησιµοποιούν και τα δύο όργανα.

Οτιδήποτε σχετικό µε τη θολότητα – πιο γρήγορα

Η σειρά TU5 µειώνει δραστικά το χρόνο που χρειάζεται για τη λήψη µιας µέτρησης θολότητας, στην οποία µπορείτε να βασιστείτε. Επιπλέον, µειώνει κατά 98% την ανάγκη καθαρισµού των οργάνων συνεχούς µέτρησης, παρέχει σφραγισµένα φιαλίδια για βαθµονόµηση και εξαλείφει την ανάγκη για τοποθέτηση δεικτών και χρήση λαδιού σιλικόνης στο εργαστήριο. Μην ξεχνάτε επίσης, µικρότερος όγκος δείγµατος στα συστήµατα συνεχούς µέτρησης σηµαίνει σχεδόν στιγµιαία ανίχνευση συµβάντων θολότητας.

Χωρίς εκπλήξεις

Το Prognosys παρακολουθεί το online όργανο της σειράς TU5, προειδοποιώντας σας προληπτικά για τις ανάγκες συντήρησης προτού οι µετρήσεις σας γίνουν αµφισβητήσιµες. Επίσης, ένα συµβόλαιο τεχνικής υποστήριξης µε την Hach προστατεύει την επένδυσή σας και σας βοηθά να εναρµονιστείτε µε τις συµµορφώσεις χωρίς επιπλέον κόστος.

Τι περιέχει το καλάθι

Θολόµετρο TU5400sc, Μονάδα αυτόµατου καθαρισµού, Εγχειρίδιο χρήσης, Τοποθέτηση σε τοίχο, Εργαλείο αντικατάστασης φιαλιδίων, Σετ βιδών, Φυσίγγιο ξήρανσης, Πεντάλ, Βραχίονας Service, Σύριγγα βαθµονόµησης, Διάλυµα Stablcal, Αισθητήριο ροής

Προδιαγραφές

Channels: Sensor Only
Compliance: EPA
Controller Options: Sensor Only
Region: Global
System Check: System Check
Ακρίβεια : ±2% της ένδειξης συν 0,01 NTU από 0 έως 40 NTU
Ανάλυση : 0.0001 NTU / FNU / TE/F / FTU / EBC
Απαίτηση Ισχύος (Voltage): None
Βάρος : 2,7 kg (5,0 kg µε όλα τα εξαρτήµατα)
Δείγµα: πίεση: 6 bar το µέγιστο, σε σύγκριση µε τον αέρα σε εύρος θερµοκρασίας δείγµατος από 2 - 40°C
Διαµορφώσεις στήριξης : Τοποθέτηση σε τοίχο
Διαστάσεις (ΥxΠxB): 249 mm x 268 mm x 190 mm
Διαχεόµενο φως: <10 mNTU
Εγγύηση : 2 Έτη
Ελεγκτής : Sensor Only
Επαλήθευση : Υγρό: Stablcal, φορµαζίνη (0,1 έως 40 NTU)
Ξηρό: Γυάλινη ράβδος στα <0,1 NTU
Επαναληψιµότητα : Καλύτερο από 1% της ένδειξης ή ±0,0006 NTU στη φορµαζίνη στους 25°C (77°F), όποιο από τα δύο είναι µεγαλύτερο
Επικοινωνία : Έλεγχος συστήµατος
Επιλογές : Κεφαλή συνεχούς µέτρησης µε αισθητήρα ροής και µε µονάδα αυτόµατου καθαρισµού
Εύρος µέτρησης : EPA:
0 έως 700 NTU / FNU / TE/F / FTU
0 έως 175 EBC
Θερµοκρασία Δείγµατος: 2 - 60 °C
Θερµοκρασία Λειτουργίας: 0 - 50 °C
Κατάταξη περιβλήµατος : Ηλεκτρονικό διαµέρισµα IP55, όλα τα υπόλοιπα λειτουργικά µέρη IP65 µε προσαρτηµένη στο όργανο TU5300sc/TU5400sc τη κεφαλή µέτρησης/ Μονάδα καθαρισµού.
Μέθοδος βαθµονόµησης : Για βαθµονόµηση φορµαζίνης και Stablcal:
Στα 20 NTU από 0 έως 40 NTU, στα 20 FNU και 600 NTU για βαθµονόµηση πλήρους εύρους

Για προσαρµοσµένη βαθµονόµηση έως και 6 σηµείων
Μέσος χρόνος µέτρησης: 1 - 90 δευτερόλεπτα
Μήκος καλωδίου : 1,6 m (5,25 ft), επεκτάσιµο έως τα 50 m (164 ft) για όργανο χωρίς παρελκόµενα
Μονάδες µέτρησης: NTU, FNU, TE/F, FTU, EBC
Μοντέλο : TU5400sc
Όργανο : with flow and cleaning
Όριο ανίχνευσης : 0.0001 NTU
Πηγή φωτός : Προϊόν Class 2 laser, µε ενσωµατωµένη πηγή Class 2 laser στα 650 nm (EPA) ή στα 850 nm (ISO), µέγ. 1,0 mW (συµµορφώνεται µε το πρότυπο IEC/EN 60825-1 και το πρότυπο 21 CFR 1040.10 σύµφωνα µε την Σηµείωση laser αρ. 50)
Πιστοποιήσεις : Συµµόρφωση CE
Αύξων αριθµός US FDA: 1420493-000 έκδοση EPA, 1420492-000 έκδοση ISO
Συµµορφώνεται µε το πρότυπο IEC/EN 60825-1 και το 21 CFR 1040.10 σύµφωνα µε την Ανακοίνωση laser αρ. 50)
Σήµανση ACMA Αυστραλίας
Πρότυπο: EPA
Ρυθµός παροχής : Γρήγορος σύνδεσµος δείγµατος: ¼ της ίντσας για σωληνώσεις ¼ της ίντσας
Ρυθµός ροής δείγµατος : 100 - 1000 mL/min, βέλτιστος ρυθµός ροής: 200 - 500 mL/min
Συνθήκες Αποθήκευσης: -40 - 60 °C
Υγρασία Λειτουργίας: Σχετική υγρασία: 5 έως 95% σε διαφορετικές θερµοκρασίες, χωρίς συµπύκνωση υδρατµών
Υλικό : ASA Luran S 777K / RAL7000, TPE RESIN Elastocon STK40,
Thermoplastic Elastomer TPS-SEBS
Χρόνος απόκρισης : T90 <30 δευτερόλεπτα στα 100 mL/min