Εργαστηριακό θολόµετρο λειζερ TU5200 µε RFID, Έκδοση EPA

Αρ. προϊόντος: LPV442.99.03012
Αποστολή εντός 1 εβδομάδας

Η εξέλιξη στη µέτρηση της θολότητας

Αυτή η πλατφόρµα χρησιµοποιεί έναν οπτικό σχεδιασµό, κατοχυρωµένο µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, ο οποίος εξετάζει µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος από οποιοδήποτε άλλο θολόµετρο, αποδίδοντας τη βέλτιστη ακρίβεια και ευαισθησία σε δείγµατα χαµηλής θολότητας και ελαχιστοποιώντας παράλληλα τη διακύµανση από δοκιµασία σε δοκιµασία. Για πρώτη φορά θα µπορέσετε να απαλλαγείτε από την αβεβαιότητα ως προς το ποια από τις µετρήσεις είναι η πλέον αξιόπιστη, χάρη στην ίδια τεχνολογία ανίχνευσης 360° x 90° που χρησιµοποιούν και τα δύο όργανα. Η σειρά TU5 µειώνει δραµατικά το χρόνο που χρειάζεται για τη λήψη µιας µέτρησης θολότητας στην οποία µπορείτε να βασιστείτε. Το εργαστηριακό θολόµετρο TU5200, µε την τεχνολογία ανίχνευσης 360° x 90°, εξετάζει µεγαλύτερο µέρος από το δείγµα σας, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν χρειάζεται επάλειψη του φιαλιδίου µε λάδι σιλικόνης ούτε τοποθέτηση δείκτη για τη διασφάλιση µιας ακριβούς µέτρησης. Επιπλέον, έχετε πλέον εµπιστοσύνη ότι θα λάβετε αξιόπιστα αποτελέσµατα στο εργαστήριο, από όλους τους χειριστές, καθώς η επίδραση µικρών παρεµποδίσεων έχει ελαχιστοποιηθεί λόγω της συλλογής φωτός στις 360°. Μόνο τα νέα εργαστηριακά θολόµετρα και θολόµετρα συνεχούς µέτρησης της σειράς TU 5 µε ανίχνευση 360° x 90° παρέχουν τόσο µεγάλη αξιοπιστία, ώστε, για πρώτη φορά, κάθε αλλαγή στις ενδείξεις που λαµβάνετε να αντιπροσωπεύει µια αλλαγή στο νερό που εξετάζετε.

  • Πρωτοποριακή τεχνολογία ανίχνευσης 360° x 90°
  • Ταυτόσηµα αποτελέσµατα εργαστηριακών και συνεχούς µέτρησης
  • Οτιδήποτε σχετικό µε τη θολότητα – πιο γρήγορα