Άζωτο, ολικό, TNT, 2 - 150 mg/L N

Αρ. προϊόντος: 2714100
Διαθέσιμο

Τεστ φιαλιδίων (Ø 16 mm), πλήρως εξοπλισµένο µε όλα τα αντιδραστήρια, βελτιστοποιηµένο για αξιόπιστα αποτελέσµατα µετρήσεων και εύκολο χειρισµό. TNT = Μέθοδος Test 'N Tube. 25-50 τεστ

Η µέτρηση των φιαλιδίων TNT 16 mm µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο στο DR900. Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε µε την οµάδα τεχνικής υποστήριξης της περιοχής σας.