Άζωτο, αµµωνία, TNT, 0,4 - 50 mg/L NH₃-N

Αρ. προϊόντος: 2606945
Διαθέσιμο

Τεστ φιαλιδίων (Ø 16 mm), πλήρως εξοπλισµένο µε όλα τα αντιδραστήρια, βελτιστοποιηµένο για αξιόπιστα αποτελέσµατα µετρήσεων και εύκολο χειρισµό. TNT = Μέθοδος Test 'N Tube 25-50 τεστ.

Η µέτρηση των φιαλιδίων TNT 16 mm µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο στο DR900. Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε µε την οµάδα τεχνικής υποστήριξης της περιοχής σας.