Φωσφορικά, ολικά, TNT, 0,06 - 3,5 mg/L PO₄

Αρ. προϊόντος: 2742645
Διαθέσιμο

Τεστ φιαλιδίων (Ø 16 mm), πλήρως εξοπλισµένο µε όλα τα αντιδραστήρια, βελτιστοποιηµένο για αξιόπιστα αποτελέσµατα µετρήσεων και εύκολο χειρισµό. TNT = Test 'N Tube

Η µέτρηση των φιαλιδίων TNT 16 mm µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο στο DR900. Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε µε την οµάδα τεχνικής υποστήριξης της περιοχής σας.