Κάλυµµα, πρόσβαση λυχνίας για το εργαστηριακό θολόµετρο σειράς TL23

Κάλυµµα, πρόσβαση λυχνίας για το εργαστηριακό θολόµετρο σειράς TL23
Αρ. προϊόντος: 9647700