Ελεύθερο χλώριο, Test ’N Tube, 0,09 - 5,00 mg/l Cl₂

Αρ. προϊόντος: 2105545
Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Τα φιαλίδια αντιδραστηρίων (Ø 16 mm) περιέχουν αντιδραστήριο DPD σε δόσεις µετρηµένες εκ των προτέρων, βελτιστοποιηµένες για αξιόπιστα αποτελέσµατα µετρήσεων και εύκολο χειρισµό. TNT = Test 'N Tube

Η µέτρηση των φιαλιδίων TNT 16 mm µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο στο DR900. Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε µε την οµάδα τεχνικής υποστήριξης της περιοχής σας.

  • Τα προϊόντα Test 'N Tube παρέχουν ασφαλείς και εύκολες δοκιµές
  • Εύκολος τρόπος παραγγελίας