Stablcal, 300 mNTU (0.30 NTU) , 1000 mL (1 L)

Stablcal, 300 mNTU (0.30 NTU) , 1000 mL (1 L)
Αρ. προϊόντος: 2697953

Precise, Pre-mixed Formazin Solutions

Stablcal Stabilised Formazin Turbidity Standards are true Formazin dilutions developed for use in any turbidimeter. With proprietary manufacturing technology, Hach prepares Stablcal Standards in precise concentrations as low as 0.060 NTU for conventional turbidimeters. Shelf life is guaranteed for two years from the date of manufacture. Whether you are monitoring wastewater effluent, high-quality treated drinking water or an industrial process stream, you can be completely confident in the results you obtain with Hach Stablcal Stabilised Formazin Standards.

No special glassware or difficult lab techniques

Hach was the first to apply Formazin as a turbidity standard in the drinking water industry, more than 40 years ago. Since then, Formazin has been the only primary standard that is accepted virtually throughout the world for regulatory reporting. All other turbidity standards, both alternate and secondary, must be traced to it.

Προδιαγραφές

Εύρος µέτρησης : N/A
Ηµεροµηνία Λήξης : 5 months
Όγκος/Μέγεθος πακέτου : 1 L
Παράµετρος : Turbidity
Συγκέντρωση : 0,1 NTU
Συνθήκες Αποθήκευσης: Store between 5 - 25 °C, away from direct sunlight