Κιτ δευτερογενούς προτύπου αντιδραστηρίου Μονοχλωραµίνης/Ελεύθερων Αµµωνιακών SpecCheck

Αρ. προϊόντος: 2507500
Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Στερεά, έτοιµα για χρήση πρότυπα αντιδραστήρια σε µορφή γέλης (σετ 4 φιαλιδίων), για επαλήθευση οργάνων στο εργαστήριο και στο πεδίο.
Μονοχλωραµίνη 0,04-4,50 mg/L Cl₂, Ελεύθερα Αµµωνιακά 0,2-0,50 mg/L NH₃-N.