Κιτ δευτερογενούς προτύπου αντιδραστηρίου γέλης SpecCheck, LR Χλώριο, DPD, 0-2,0 mg/L Cl₂

Αρ. προϊόντος: 2635300
Διαθέσιμο

Πρότυπα αντιδραστήρια σε µορφή gel, έτοιµα για χρήση, για διακρίβωση οργάνων στο εργαστήριο και σε επιτόπιες µετρήσεις.
Τα έτοιµα για χρήση δευτερογενή κιτ προτύπων αντιδραστηρίων SpecCheck περιλαµβάνουν τέσσερις σφραγισµένες γυάλινες κυψελίδες των 10 mL (1 ίντσας) µαζί µε µια κυψελίδα "κενού" αντιδραστηρίου και τρία διαφορετικά πρότυπα αντιδραστήρια εντός του τυπικού εύρους τιµών για τα τεστ, πλαστική θήκη και Πιστοποιητικό ανάλυσης.
Τα πρότυπα αντιδραστήρια SpecCheck έχουν σύσταση καθορισµένη από υπολογιστή και διάρκεια αποθήκευσης δύο ετών από την ηµεροµηνία παραγωγής.