Υποδοχέας ενός αισθητηρίου, για τα όργανα sensION+

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Υποδοχέας ενός αισθητηρίου, για τα όργανα sensION+
Αρ. προϊόντος: LZW9320.99

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Προτεινόμενα στοιχεία αντικατάστασης

Υποδοχέας ενός αισθητηρίου, για το sensION+ OBSOLETED. Εναλλακτική: LZW9321.99
Υποδοχή για ένα αισθητήριο. Για χρήση µε τα εργαστηριακά όργανα sensION™+.