Δοκιµαστικές ταινίες χλωριδίων QuanTab, εύρος µέτρησης 30-600 mg/L

Αρ. προϊόντος: 2744940
Διαθέσιμο

Ιδανικές για το γρήγορο προσδιορισµό ποσοτικών αποτελεσµάτων. Απλώς εµβαπτίστε την ταινία στο δείγµα και συγκρίνετε το µέγεθος της αλλαγής του χρώµατος µε µια έντυπη κλίµακα.

Συνιστώμενα προϊόντα