Προληπτικό διαγνωστικό σύστηµα Prognosys

Αρ. προϊόντος: LZY885.99.00001
Διαθέσιμο

Εξάλειψη των έκτακτων αναγκών συντήρησης της τελευταίας στιγµής.

Το Prognosys είναι ένα προληπτικό διαγνωστικό σύστηµα που σας δίνει τη δυνατότητα προγραµατισµού της προληπτικής συντήρηση του οργάνου σας, προειδοποιώντας σας για επικείµενα προβλήµατα. Γνωρίζετε πλέον µε βεβαιότητα αν οι αλλαγές στις µετρήσεις σας οφείλονται σε αλλαγές στο όργανο ή το νερό σας. Το σύστηµα Prognosys εκτελείται στην πλατφόρµα SC1000, προβάλλοντας δύο δείκτες κατάστασης για κάθε συνδεδεµένο όργανο έτοιµο να δεχτεί το Prognosys. Οι δείκτες αυτοί σας παρέχουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να προγραµµατίσετε την προληπτική συντήρηση στο όργανό και να αποφύγετε απρόβλεπτες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ο δείκτης µέτρησης παρακολουθεί τα στοιχεία του οργάνου και χρησιµοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να ειδοποιήσει το χρήστη για επικείµενες ανάγκες του οργάνου προτού οι µετρήσεις καταστούν αµφισβητήσιµες. Ο δείκτης service παρακολουθεί τον αριθµό των ηµερών µέχρι την ώρα που το όργανο θα χρειαστεί συντήρηση.

  • Εµπιστοσύνη στις µετρήσεις σας
  • Σαφής απεικόνιση της επικείµενης συντήρησης
  • Άµεση ενηµέρωση για την κατάσταση του οργάνου