Αντιδραστήριο Potassium 3 σεφακελάκια, συσκ./100

Αρ. προϊόντος: 1432399
Διαθέσιμο

Αντιδραστήρια σε µορφή σκόνης σε σφραγισµένη συσκευασία για την ανάλυση του Καλίου 0.1-7.0mg/l K.
Για τον προσδιορισµό Καλίου µε την µέθοδο tetraphenylborate. Μέθοδος Hach Method 8049. Δείγµα: 25 mL. Συσκευασία των 100.