Αντιδραστήρια Polyvinyl alcohol , SCDB, 50 mL

Αρ. προϊόντος: 2376526
Διαθέσιμο

Για τον προσδιορισµό Αµµωνιακών και Ολικού Αζώτου κατά Kjeldahl µε την µέθοδο Νessler. Δοχείο 50 mL.