Μετρητής Pocket Pro+ Multi 1 για Αγωγιµ./TDS/αλατ. µε ανταλλακτικό αισθητήρα

Μετρητής Pocket Pro+ Multi 1 για Αγωγιµ./TDS/αλατ. µε ανταλλακτικό αισθητήρα
Αρ. προϊόντος: 9532700
Διαθέσιμο

Εµπιστοσύνη στα αποτελέσµατα

Με τους ενσωµατωµένους διαγνωστικούς ελέγχους, εξαλείφονται οι εικασίες σχετικά µε τον χρόνο βαθµονόµησης ή καθαρισµού του αισθητήρα

Εξοικονόµηση χρόνου και χρηµάτων

Με τις µπαταρίες AAA µε εύκολη αντικατάσταση και τον υποδοχέα δείγµατος, η συντήρηση και οι µετρήσεις απλοποιούνται

Ευκολία χρήσης

Με τη µεγάλη οθόνη LCD η ανάγνωση είναι εύκολη και ο οπίσθιος φωτισµός που συµπεριλαµβάνεται στα µοντέλα στον ανταλλακτικό αισθητήρα, επιτρέπεται η λήψη µετρήσεων σχεδόν σε κάθε περιβάλλον

Το παρόν προϊόν προορίζεται για επαγγελµατική χρήση µόνο.

Τι περιέχει το καλάθι

Συµπεριλαµβάνονται: µετρητής, 4 µπαταρίες AAA, αναδέτης, διάλυµα βαθµονόµησης και οδηγός γρήγορης εκκίνησης.

Προδιαγραφές

Accuracy: TDS (ολικά διαλελυµένα στερεά): ± 1%
  Αγωγιµ.: ± 1%
  Αλατότητα: ± 1%
  Θερµοκρασία: ± 0,5°C
Range: TDS (ολικά διαλελυµένα στερεά): Αυτόµατη επιλογή εύρους (0,0 - 99,9 ppm, 100 - 999 ppm, 1,00 - 10,00 ppt)
  Αγωγιµότητα: Αυτόµατη επιλογή εύρους (0,0 - 199,9 µS/cm, 200 - 1999 µS/cm, 2,00 - 19,99 mS/cm)
  Αλατότητα: Αυτόµατη επιλογή εύρους (0,00 - 10,00 ppt, 0,00 - 1,00%)
  Θερµοκρασία: 0,0 - 50°C
Resolution: TDS (ολικά διαλελυµένα στερεά): 0,1 ppm από 0,0 έως 99,9 ppm, 1 ppm από 100 έως 999 ppm, 0,01 ppt από 0,00 έως 10,00 ppt
  Αγωγιµότητα: 0,1 µS/cm από 0,0 έως 199,9 µS/cm, 1 µS/cm από 200 έως 1999 µS/cm, 0,01 mS/cm από 2,00 έως 19,99 mS/cm
  Αλατότητα: 0,01 ppt από 0,00 έως 10,00 ppt, 0,01% από 0,00 έως 1%
  Θερµοκρασία: 0,1°C
TDS factor: Προσαρµόσιµη, προεπιλογή 0,71
Απαιτήσεις µπαταρίας: 4, AAA
Βαθµός προστασίας θήκης µεταφοράς: IP67
Γλώσσες εγχειριδίου λειτουργίας : Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά, Ισπανικά
Θερµοκρασία Λειτουργίας: 0 - 50 °C
Όγκος δείγµατος : 9 mL
Παράµετρος : Αγωγιµότητα, TDS (ολικά διαλελυµένα στερεά), αλατότητα, θερµοκρασία