Ανταλλακτικός αισθητήρας POCKET PRO⁺ για µετρητή πολλών παραµέτρων (2)

Αρ. προϊόντος: 9532801
Διαθέσιμο

Ανταλλακτικός αισθητήρας pH, αγωγιµότητα, TDS, αλατότητα, θερµοκρασία