Αντιδραστήρια φωσφορικών PhosVer 3, σκόνη σε φακελάκια, 10 mL, 1000/συσκ.

Αρ. προϊόντος: 2106028
Διαθέσιμο

Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισµένες συσκευασίες για τον προσδιορισµό των ορθοφωσφορικών. Για δείγµατα 10 mL, συσκ. των 1000.