pH test kit, 7.4 - 9.6 pH, model 17J

pH test kit, 7.4 -  9.6 pH, model 17J
Αρ. προϊόντος: 147009

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Achieve fast results with an easy-to-carry test kit

Προδιαγραφές

Range: 7.4 - 9.6 pH
Smallest increment: 0.1 pH
Αριθµός δοκιµών : 200
Βάρος µεταφοράς : 1
Εύρος µέτρησης : 7.4 - 9.6 pH
  NA
Εύρος µέτρησης (2): NA
Κατηγορία: Χρωµατικός δίσκος
Λειτουργία παύσης : NA
Μοντέλο : 17J
Μοντέλο σετ µέτρησης : 17J
Όνοµα µεθόδου : Color disc/Thymol blue
Παράµετρος : pH, mid range
Τύπος θήκης : B