Ρυθµιστικό διάλυµα pH µίας χρήσης Singlet, pH 7,00, συσκ. των 20

Αρ. προϊόντος: 2770120
Αποστολή εντός 1 εβδομάδας

Πακέτα διαλυµάτων Singlet

Πρότυπο ρυθµιστικό διάλυµα pH για βαθµονόµηση ηλεκτροδίων pH. Σφραγισµένα αλουµινένια φακελάκια ρυθµιστικών διαλυµάτων pH. Το pH είναι ±0,02 στους 25°C. Συσκευασία των 20 µε pH 7,00, 20 mL έκαστη

  • Ιδανικό για επιτόπου αναλύσεις
  • Εύχρηστο
  • Φρέσκο και αξιόπιστο
  • Σχεδίαση για χρήση µε µια σειρά µετρητών Hach και λοιπούς µετρητές.

Συνιστώμενα προϊόντα