Κιτ ρυθµιστικού διαλύµατος pH µίας χρήσης Singlet, pH 7,00 και 10,01, 2 συσκ. των 10

Αρ. προϊόντος: 2769820
Διαθέσιμο

Πακέτα διαλυµάτων Singlet

Πρότυπο ρυθµιστικό διάλυµα pH για βαθµονόµηση ηλεκτροδίων pH. Σφραγισµένα αλουµινένια φακελάκια ρυθµιστικών διαλυµάτων pH. Το pH είναι ±0,02 στους 25°C. Συσκευασία των 10 µε pH 7,00 και 10 µε pH 10,01, 20 mL έκαστη

  • Ιδανικό για επιτόπου αναλύσεις
  • Εύχρηστο
  • Φρέσκο και αξιόπιστο
  • Σχεδίαση για χρήση µε µια σειρά µετρητών Hach και λοιπούς µετρητές.

Συνιστώμενα προϊόντα