Ρυθµιστικό διάλυµα pH, pH 7,00 (500 mL)

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Ρυθµιστικό διάλυµα pH, pH 7,00 (500 mL)
Αρ. προϊόντος: 2283549

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Προτεινόμενα στοιχεία αντικατάστασης

pH Buffer standard solutions for laboratory and field analyses

Ποιοτικό ρυθµιστικό διάλυµα, µε κίτρινη χρωµατική κωδικοποίηση για εύκολη αναγνώριση. Ιχνηλάσιµο κατά NIST. Το pH είναι 7,00 ± 0,02 στους 25 °C.

  • Traceable to NIST standard reference materials
  • Design for use with Hach meters portfolio and other meters.
  • Reliable packaging