Ρυθµιστικό διάλυµα pH, pH 10,01 (500 mL)

Αρ. προϊόντος: 2283649.99
Διαθέσιμο

Ποιοτικό ρυθµιστικό διάλυµα, µε µπλε χρωµατική κωδικοποίηση, ιχνηλάσιµο κατά NIST.