Πακέτο εφαρµογής τιτλοδότησης για ποτά: pH, ολική οξύτητα σε µπύρα, Kombucha, αναψυκτικά/χυµούς/ ενεργειακά ποτά, µε µία σύριγγα των 25 mL

Αρ. προϊόντος: AP0025.AT1102
Αποστολή εντός 1 εβδομάδας

για τον προσδιορισµό του pH και της ολικής οξύτητας σε µπύρα, Kombucha, αναψυκτικά/χυµούς/ ενεργειακά ποτά. Κατάλληλο για τον αυτόµατο τιτλοδότη Titralab σειράς AT1000, µοντέλα AT1102/AT1112/AT1122/AT1222.