Εργαστηριακό, επαναπληρώσιµο ηλεκτρόδιο pH ποιότητας νερού Intellical PHC281, καλώδιο 1 µέτρου

Αρ. προϊόντος: PHC28101
Διαθέσιμο

Το Intellical PHC281 είναι ένα ψηφιακό συνδυαστικό ηλεκτρόδιο pH µε ενσωµατωµένο αισθητήρα θερµοκρασίας. Το PHC281 είναι ένας επαναπληρώσιµος αισθητήρας pH, κατασκευασµένος για δύσκολα δείγµατα. Αυτό το εργαστηριακό ηλεκτρόδιο pH διαθέτει προστασία από τους κραδασµούς. Το πλαστικό σώµα Zeonor παρέχει προστασία µέχρι και το στοιχείο ανίχνευσης γυάλινου λαµπτήρα. Το ηλεκτρόδιο διατίθεται µε καλώδιο 1 ή 3 µέτρων. Το επαναπληρώσιµο ηλεκτρόδιο pH PHC281 έχει υψηλό ρυθµό ροής ηλεκτρολύτη και µεγάλο ανοικτό σύνδεσµο, ιδανικό για δύσκολα δείγµατα, π.χ. χαµηλής ιονικής ισχύος (LIS), υπερκαθαρά, ρυπαρά δείγµατα και δείγµατα µε υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά. Το PHC281 δεν είναι κατάλληλο για χρήση µε οργανικούς διαλύτες. Με τον αισθητήρα περιλαµβάνεται µια φιάλη 59 mL µε διάλυµα πλήρωσης ηλεκτροδίου KCl 2,44 M.

  • Ο αισθητήρας pH Ultra PHC281 σχεδιάστηκε για απόδοση υψηλής ποιότητας, ακόµη και σε δύσκολα δείγµατα
  • Οι ψηφιακοί αισθητήρες Intellical παρέχουν απόλυτη ιχνηλασιµότητα στο ιστορικό µετρήσεων
  • Ο ψηφιακός αισθητήρας pH Intellical ειδοποιεί τον χρήστη όταν απαιτείται επαναβαθµονόµηση
  • Ο ψηφιακός αισθητήρας pH Intellical µπορεί να µετακινηθεί µεταξύ µετρητών χωρίς την ανάγκη επαναβαθµονόµησης ή εκ νέου καταχώρισης των ρυθµίσεων µέτρησης