Φακελάκια µε σκόνη ρυθµιστικού διαλύµατος, pH 7,00 µε χρωµατική κωδικοποίηση κίτρινου χρώµατος, συσκ. των 250

Αρ. προϊόντος: 2227064

Πρότυπα ρυθµιστικά διαλύµατα pH για αναλύσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο

Φακελάκια µε σκόνη ρυθµιστικού διαλύµατος pH για βαθµονόµηση ηλεκτροδίων pH. Με κάθε φακελάκι µε σκόνη παρασκευάζονται 50 mL φρέσκου ρυθµιστικού διαλύµατος. Με χρωµατική κωδικοποίηση για εύκολη αναγνώριση (κίτρινο). Το pH είναι 7,00 ±0,02 στους 25°C. Συσκευασία από 250 φακελάκια µε σκόνη

  • Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιµα κατά NIST
  • Σχεδίαση για χρήση µε µια σειρά µετρητών Hach και λοιπούς µετρητές.
  • Αξιόπιστη συσκευασία