Ρυθµιστικό διάλυµα pH 7,00, 250 mL

Ρυθµιστικό διάλυµα pH 7,00, 250 mL
Αρ. προϊόντος: LZW9464.98
Διαθέσιμο

Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιµα κατά NIST

Στο εργαστήριο ή στο πεδίο, είναι σηµαντικό να λαµβάνετε πάντα αποτελέσµατα µετρήσεων που να µπορείτε να εµπιστευτείτε. Η ποιότητα των πρότυπων ρυθµιστικών διαλυµάτων pH που χρησιµοποιούνται είναι εξαιρετικά σηµαντική.

Σχεδίαση για χρήση µε µια σειρά µετρητών Hach και λοιπούς µετρητές.

Η βάση για ακριβείς µετρήσεις pH είναι η κατάλληλη προσοχή και η βαθµονόµηση του ηλεκτροδίου pH.

Αξιόπιστη συσκευασία

Παρέχεται σε αεροστεγή συσκευασία, διασφαλίζοντας την εγγυηµένη διάρκεια ζωής.

Προδιαγραφές

Package settings: Φιάλη
Region: EU
Ειδικές σηµειώσεις : Παρατηρούµενη διάρκεια ζωής µετά το άνοιγµα, σύµφωνα µε τη συνιστώµενη αποθήκευση και χρήση: 6 µήνες
Ηµεροµηνία Λήξης : 24 µήνες
Ιχνηλάσιµο κατά NIST: Ναι
Όγκος/Μέγεθος πακέτου : 250 mL
Περιγραφή : Αντιδραστήριο βαθµονόµησης ρυθµιστικού διαλύµατος pH
Συνθήκες Αποθήκευσης: 10 - 25°C (πρέπει να προστατεύεται από το φως)
Τιµή (ες) ph: 7,00 ±0,02 pH στους 25°C
Χρωµατικοί κωδικοί: Όχι