Ρυθµιστικό διάλυµα pH 7,00, 25 mL

Αρ. προϊόντος: 1222220
Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Πρότυπα ρυθµιστικά διαλύµατα pH για αναλύσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο

Πρότυπο ρυθµιστικό διάλυµα pH για βαθµονόµηση ηλεκτροδίων pH. Άχρωµο ρυθµιστικό διάλυµα pH. Το pH είναι 7,00 ±0,02 στους 25°C. Φιάλη των 25 mL

  • Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιµα κατά NIST
  • Σχεδίαση για χρήση µε µια σειρά µετρητών Hach και λοιπούς µετρητές.
  • Αξιόπιστη συσκευασία