Ρυθµιστικό διάλυµα, pH 7,00, µε χρωµατική κωδικοποίηση κίτρινου χρώµατος, 15 mL

Αρ. προϊόντος: 2283536

Πρότυπα ρυθµιστικά διαλύµατα pH για αναλύσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο

Πρότυπο ρυθµιστικό διάλυµα pH για βαθµονόµηση ηλεκτροδίων pH. Ρυθµιστικό διάλυµα pH µε χρωµατική κωδικοποίηση για εύκολη αναγνώριση. Το pH είναι 7,00 ±0,02 στους 25°C. Φιάλη των 15 mL

  • Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιµα κατά NIST
  • Σχεδίαση για χρήση µε µια σειρά µετρητών Hach και λοιπούς µετρητές.
  • Αξιόπιστη συσκευασία