Ρυθµιστικό διάλυµα, pH 7,00, µε χρωµατική κωδικοποίηση κίτρινου χρώµατος, 15 mL

Αρ. προϊόντος: 2283536
Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Πρότυπα ρυθµιστικά διαλύµατα pH για αναλύσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο

Πρότυπο ρυθµιστικό διάλυµα pH για βαθµονόµηση ηλεκτροδίων pH. Ρυθµιστικό διάλυµα pH µε χρωµατική κωδικοποίηση για εύκολη αναγνώριση. Το pH είναι 7,00 ±0,02 στους 25°C. Φιάλη των 15 mL

  • Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιµα κατά NIST
  • Σχεδίαση για χρήση µε µια σειρά µετρητών Hach και λοιπούς µετρητές.
  • Αξιόπιστη συσκευασία