Ρυθµιστικό διάλυµα pH 4,01, 500 mL

Αρ. προϊόντος: 1222349
Διαθέσιμο

Πρότυπα ρυθµιστικά διαλύµατα pH για αναλύσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο

Πρότυπο ρυθµιστικό διάλυµα pH για βαθµονόµηση ηλεκτροδίων pH. Άχρωµο ρυθµιστικό διάλυµα pH. Το pH είναι 4,01 ±0,02 στους 25°C. Φιάλη των 500 mL

  • Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιµα κατά NIST
  • Σχεδίαση για χρήση µε µια σειρά µετρητών Hach και λοιπούς µετρητές.
  • Αξιόπιστη συσκευασία