Ρυθµιστικό διάλυµα pH 4,01, 4 x 250 mL

Αρ. προϊόντος: LZW9466.99
Διαθέσιμο

Πρότυπα ρυθµιστικά διαλύµατα pH για αναλύσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο

Πρότυπο ρυθµιστικό διάλυµα pH για βαθµονόµηση ηλεκτροδίων pH, άχρωµο ρυθµιστικό διάλυµα pH, το pH είναι 4,01 ±0,02 στους 25°C, 4 x 250 mL

  • Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιµα κατά NIST
  • Σχεδίαση για χρήση µε µια σειρά µετρητών Hach και λοιπούς µετρητές.
  • Αξιόπιστη συσκευασία