Ποτήρι ζέσεως για βαθµονόµηση ηλεκτροδίου pH, πράσινο, 30 mL, συσκ./80

Αρ. προϊόντος: SM5014
Διαθέσιμο

Έγχρωµα και διαβαθµισµένα πλαστικά ποτήρια ζέσεως των 30 mL. Συµφωνεί µε τη χρωµατική κωδικοποίηση ρυθµιστικού διαλύµατος, ώστε οι χειριστές να µην χρησιµοποιούν λάθος ρυθµιστικό διάλυµα κατά τη βαθµονόµηση. Είναι οικονοµικό, καθώς εξασφαλίζει ότι χρησιµοποιείται η βέλτιστη ποσότητα ρυθµιστικού διαλύµατος κατά τη διάρκεια των βηµάτων βαθµονόµησης, ώστε να αποτρέπεται η υπερβολική χρήση ρυθµιστικών διαλυµάτων από τους χειριστές. Είναι ασφαλές, καθώς αποτρέπεται η επιµόλυνση των αναλωσίµων.

Συνιστώμενα προϊόντα