Ρυθµιστικό διάλυµα, pH 10,01, µε χρωµατική κωδικοποίηση µπλε χρώµατος, 50 mL

Αρ. προϊόντος: 2283626
Διαθέσιμο

Πρότυπα ρυθµιστικά διαλύµατα pH για αναλύσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο

Πρότυπο ρυθµιστικό διάλυµα pH για βαθµονόµηση ηλεκτροδίων pH. Ρυθµιστικό διάλυµα pH µε χρωµατική κωδικοποίηση για εύκολη αναγνώριση. Το pH είναι 10,01 ±0,02 στους 25°C. Συνιστάται φιάλη αναπλήρωσης των 50 mL για χρήση στο πεδίο.

  • Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιµα κατά NIST
  • Σχεδίαση για χρήση µε µια σειρά µετρητών Hach και λοιπούς µετρητές.
  • Αξιόπιστη συσκευασία