Ρυθµιστικό διάλυµα, pH 10,01, µε χρωµατική κωδικοποίηση µπλε χρώµατος, 20 L

Ρυθµιστικό διάλυµα, pH 10,01, µε χρωµατική κωδικοποίηση µπλε χρώµατος, 20 L
Αρ. προϊόντος: 2283661
Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιµα κατά NIST

Στο εργαστήριο ή στο πεδίο, είναι σηµαντικό να λαµβάνετε πάντα αποτελέσµατα µετρήσεων που να µπορείτε να εµπιστευτείτε. Η ποιότητα των πρότυπων ρυθµιστικών διαλυµάτων pH που χρησιµοποιούνται είναι εξαιρετικά σηµαντική.

Σχεδίαση για χρήση µε µια σειρά µετρητών Hach και λοιπούς µετρητές.

Η βάση για ακριβείς µετρήσεις pH είναι η κατάλληλη προσοχή και η βαθµονόµηση του ηλεκτροδίου pH.

Αξιόπιστη συσκευασία

Παρέχεται σε αεροστεγή συσκευασία, διασφαλίζοντας την εγγυηµένη διάρκεια ζωής.

Προδιαγραφές

Package settings: Σάκος µέσα σε κουτί (BiB)
Region: US
Volume / package size e Post Text: 20 L
Ηµεροµηνία Λήξης : 12 µήνες
Ιχνηλάσιµο κατά NIST: Ναι
Όγκος/Μέγεθος πακέτου : 20 L
Περιγραφή : Αντιδραστήριο βαθµονόµησης ρυθµιστικού διαλύµατος pH
Συνθήκες Αποθήκευσης: 10 - 25°C (πρέπει να προστατεύεται από το φως)
Τιµή (ες) ph: 10,01 ±0,02 pH στους 25°C
Χρωµατικοί κωδικοί: Ναι