Πιστοποιηµένο πρότυπο διάλυµα αγωγιµότητας OIML, 1408 µS/cm, KCl 0,01D, 500 mL

Αρ. προϊόντος: S51M003
Διαθέσιμο

Πιστοποιηµένα πρότυπα που παρέχουν πλήρη και διεθνώς αναγνωρισµένη ιχνηλασιµότητα!

Πιστοποιηµένο πρότυπο διάλυµα OIML αγωγιµότητας µε πιστοποιητικό συµµόρφωσης και ιχνηλασιµότητας* για την αναφορά της ακριβούς τιµής αγωγιµότητας µε σχετική εκτεταµένη αβεβαιότητα (k=2). Εγγυηµένη διάρκεια ζωής χάρη στη συσκευασία αλουµινίου κορυφαίας ποιότητας. Αγωγιµότητα χλωριούχου καλίου (KCl) Demal 0,01: 1408 µS/cm ±0,5% (k=2) στους 25°C, φιάλη των 500 mL.
*Διαθέσιµο για λήψη από τη διεύθυνση www.hach.com: Μενού Υποστήριξη/Service, Πιστοποιητικό ανάλυσης µε χρήση του κωδικού αριθµού προϊόντος και του αριθµού παρτίδας.

  • Διαπιστευµένο εργαστήριο βαθµονόµησης
  • Πλήρως ιχνηλάσιµα πρότυπα
  • Απόλυτα αξιόπιστη συσκευασία
  • Ορθή εργαστηριακή πρακτική από την πρώτη κιόλας στιγµή και κάθε µέρα
  • Αποδεδειγµένη ιχνηλασιµότητα