Διάλυµα Mercuric thiocyanate (200 mL)

Αρ. προϊόντος: 2212129
Διαθέσιμο

Αντιδραστήρια

Για τον φωτοµετρικό προσδιορισµό χλωριούχων µε την µέθοδο Mercuric thiocyanate. Εύρος µέτρησης: 0.1 - 25.0 mg/L Cl.

Συνιστώμενα προϊόντα