Τεστ για ίχνη φορµαλδεΰδης σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης, ISO12460, 0,05-3,0 mg/L H₂CO

Τεστ για ίχνη φορµαλδεΰδης σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης, ISO12460, 0,05-3,0 mg/L H₂CO
Αρ. προϊόντος: LCS425
Διαθέσιμο

Προδιαγραφές

Απαιτείται χώνευση: ναι
Αριθµός δοκιµών : 25
Ειδικές σηµειώσεις : Για την αξιολόγηση απαιτούνται ορθογώνια semi-micro φιαλίδια των 50 mm.
Εύρος µέτρησης : 0.05 - 3.0 mg/L H2CO
Ηµεροµηνία Λήξης : 18 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής
Κατηγορία: LCK
Όνοµα µεθόδου : ISO12460
  Ακετυλακετόνη
Όργανο : DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Παράµετρος : Φορµαλδεΰδη, ίχνη
Συνθήκες Αποθήκευσης: 15 - 25 °C