Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) νιτρικών (NO₃⁻) Intellical ISENO318101 µε συσκευασία αντιδραστηρίων βαθµονόµησης

Αρ. προϊόντος: ISENO3181AP
Διαθέσιμο

Στο πακέτο ανάλυσης ISE νιτρικών Intellical περιέχονται όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε τη µέτρηση νιτρικών (NO3-) µε το όργανο µέτρησης HQD που διαθέτετε: Το ISE νιτρικών Intellical ISENO3181 µε καλώδιο 1 µέτρου, φιάλες 500 mL µε 1 mg/L, 10 mg/L και 100 mg/L από πρότυπα διαλύµατα αζώτου νιτρικών της Hach, συσκευασία µε 100 φακελάκια µε σκόνη ρύθµισης ιοντικής ισχύος (ISA) νιτρικών της Hach.

  • Χρησιµοποιεί µια µοναδική τεχνολογία αισθητήρα σταθερής κατάστασης, µε την οποία εξαλείφονται οι δαπανηρές αντικαταστάσεις µεµβρανών.
  • Ουσιαστικά δεν απαιτείται συντήρηση
  • Γρήγορα, σταθερά και ακριβή αποτελέσµατα
  • Κορυφαία ιχνηλασιµότητα στο ιστορικό µετρήσεων
  • Μπορεί να µετακινηθεί µεταξύ µετρητών χωρίς την ανάγκη επαναβαθµονόµησης ή εκ νέου καταχώρησης των ρυθµίσεων µέτρησης