Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) αµµωνίας (NH₃) Intellical ISENH3181, καλώδιο 3 µέτρων

Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) αµµωνίας (NH₃) Intellical ISENH3181, καλώδιο 3 µέτρων
Αρ. προϊόντος: ISENH318103

Ανταλλακτικά