Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) χλωριούχων (Cl⁻) Intellical ISECL18101 µε συσκευασία αντιδραστηρίων βαθµονόµησης

Αρ. προϊόντος: ISECL181AP
Διαθέσιμο

Στο πακέτο ανάλυσης ISE χλωριούχων Intellical περιέχονται όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε τη µέτρηση χλωριούχων (Cl-) µε το όργανο µέτρησης HQD που διαθέτετε: Το ISE χλωριούχων Intellical ISECL181 µε καλώδιο 1 µέτρου, φιάλες 1 L µε 100 mg/L και 500 mL από 1000 mg/L µε πρότυπα διαλύµατα χλωριούχων της Hach, συσκευασία µε 100 φακελάκια µε σκόνη ρύθµισης ιοντικής ισχύος (ISA) αµµωνίας της Hach.

  • Ουσιαστικά δεν απαιτείται συντήρηση
  • Γρήγορα, σταθερά και ακριβή αποτελέσµατα
  • Κορυφαία ιχνηλασιµότητα στο ιστορικό µετρήσεων
  • Μπορεί να µετακινηθεί µεταξύ µετρητών χωρίς την ανάγκη επαναβαθµονόµησης ή εκ νέου καταχώρησης των ρυθµίσεων µέτρησης