Βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας

Η επένδυση σε εξαρτήματα σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως γεννήτριες, αλλά και οι διακοπές της μονάδας για εργασίες συντήρησης είναι ιδιαίτερα δαπανηρές. Η αξιόπιστη τεχνολογία μέτρησης αυξ