Σας παρέχει εμπιστοσύνη για τις δύσκολες αποφάσεις

Σας παρέχει εμπιστοσύνη για τις δύσκολες αποφάσεις


Όλες οι βιομηχανίες έχουν κοινούς στόχους: προϊόντα υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πελάτη καθώς και αποτελεσματικότητα διεργασιών. Η χρήση των κατάλληλών οργάνων ανάλυσης μπορεί να σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ποιότητα προϊόντος;και βελτιστοποίηση διεργασιών παραγωγής. Μπορεί επίσης να υποστηρίξει βελτιώσεις στη συντήρηση νερού και το περιβαλλοντικό προφίλ καθώς και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Καθημερινά γίνονται επιλογές σχετικά με την διάθεση προϊόντος, τις προσαρμογές διαδικασιών ή τις ανταποκρίσεις σε νέα ζητήματα. Κατά τη λήψη σημαντικών αποφάσεων, πρέπει να είστε βέβαιοι για τα διαθέσιμα δεδομένα, ώστε όταν αναζητάτε μια λύση οργάνων ανάλυσης να επιλέξετε εκείνη που σας παρέχει σιγουριά για τις δύσκολες αποφάσεις.

Μεγιστοποίηση χρόνου λειτουργίας

Τα ανθεκτικά και υψηλής ακρίβειας όργανα ανάλυσης βοηθούν στη διαχείριση διεργασιών και τη βελτιστοποίηση της παραγωγής

Διατήρηση ποιότητας

Τα ειδικά σχεδιασμένα όργανα ανάλυσης μπορούν να διασφαλίσουν πρότυπα υψηλής ποιότητας

Προστασία της επένδυσής σας

Τα σωστά όργανα ανάλυσης αποτελούν το κλειδί για μακρά διάρκεια ζωής της μονάδας, εξοικονόμηση κόστους και συμμόρφωση

Όφελος από συνεργασίες

Η τοπική τεχνική υποστήριξη και το service παρέχουν προσαρμοσμένες λύσεις οργάνων ανάλυσης

Κάντε κλικ στην εικόνα για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες λύσεις οργάνων ανάλυσης

industry plant 1 2 3 4 5 6 7

Έλεγχος ποιότητας για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των προϊόντων με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για διάρκεια ζωής:

 • Οξύτητα / Βασικότητα
 • Χλωριούχα
 • Αριθμός χρώματος υγρών (π.χ. έλαιο)
 • Κυανιούχα
 • Ενζυματική ανάλυση (π.χ. γλυκόζη, φρουκτόζη)
 • Μέταλλα (π.χ. χαλκός, μόλυβδος, νικέλιο)
 • Υγρασία (Karl Fischer)
 • Νιτρικά, νιτρώδη, ολικό άζωτο
 • Οργανικά οξέα
 • Σωματίδια
 • Τιμή pH
 • COD / TOC
 • Τασιενεργά
 • Θολότητα

Λύσεις εργαστηρίου

Λύσεις διαδικασιών

Έλεγχος ποιότητας για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των προϊόντων με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για διάρκεια ζωής

 • Οξύτητα / Βασικότητα
 • Χλωριούχα
 • Αριθμός χρώματος υγρών (π.χ. έλαιο)
 • Κυανιούχα
 • Ενζυματική ανάλυση (π.χ. γλυκόζη, φρουκτόζη)
 • Μέταλλα (π.χ. χαλκός, μόλυβδος, νικέλιο)
 • Υγρασία (Karl Fischer)
 • Νιτρικά, νιτρώδη, ολικό άζωτο
 • Οργανικά οξέα
 • Σωματίδια
 • Τιμή pH
 • COD / TOC
 • Τασιενεργά
 • Θολότητα

TOC (Ολικός οργανικός άνθρακας):Απόδοση παραγωγής, παρακολούθηση διαδικασιών όπως CIP και εντοπισμός απώλειας προϊόντων για τον έλεγχο κόστους


Λύσεις εργαστηρίου

Λύσεις διαδικασιών

Έλεγχος ποιότητας για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των προϊόντων με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για διάρκεια ζωής

 • Οξύτητα / Βασικότητα
 • Χλωριούχα
 • Αριθμός χρώματος υγρών (π.χ. έλαιο)
 • Κυανιούχα
 • Ενζυματική ανάλυση (π.χ. γλυκόζη, φρουκτόζη)
 • Μέταλλα (π.χ. χαλκός, μόλυβδος, νικέλιο)
 • Υγρασία (Karl Fischer)
 • Νιτρικά, νιτρώδη, ολικό άζωτο
 • Οργανικά οξέα
 • Σωματίδια/li>
 • Τιμή pH
 • COD / TOC
 • Τασιενεργά
 • Θολότητα

Λύσεις εργαστηρίου

Λύσεις διαδικασιών

Ολικό χλώριο, ελεύθερο:Αποτελεσματικότητα διεργασίων, έλεγχος δοσολογίας βιοκτόνου ουσίας και κόστους.

Αγωγιμότητα: Αποτελεσματικότητα διεργασίων, έλεγχος δοσολογίας βιοκτόνου ουσίας και κόστους.

Σκληρότητα: Απόδοση παραγωγής, έλεγχος αντίκτυπου στα κόστη προεπεξεργασίας ή της πιθανότητας για δημιουργία πλάκας/ιζημάτων εντός της μονάδας.

Τιμή pH: Διάρκεια ζωής/αποτελεσματικότητα μονάδας, έλεγχος πιθανότητας για διάβρωση εντός της μονάδας

TOC:Απόδοση παραγωγής, έλεγχος πιθανότητας για δημιουργία ιζημάτων από μη ιοντικές ανόργανες ουσίες.

Θολότητα: Έλεγχος ποιότητας, έλεγχος αποτελεσματικότητας της διύλισης και της μικροβιολογικής ποιότητας


Λύσεις εργαστηρίου

Λύσεις διαδικασιών

Διάρκεια ζωής/αποτελεσματικότητα μονάδας, δείκτης απώλειας αποτελεσματικότητας σε ιοντοεναλλάκτες ή συστήματα μεμβρανών που χρησιμοποιούνται για την προεπεξεργασία

 • Οξυγόνο
 • Φωσφορικά
 • Νάτριο

Λύσεις εργαστηρίου

Λύσεις διαδικασιών

Ρυθμιστική συμμόρφωση, παρακολούθηση απόδοσης διαδικασίας επεξεργασίας και διασφάλιση συμμόρφωσης με τις νόμιμες οριακές τιμές

 • Τιμή pH
 • Αγωγιμότητα
 • Δυναμικό οξειδοαναγωγής

Λύσεις εργαστηρίου

Λύσεις διαδικασιών

Ρυθμιστική συμμόρφωση, παρακολούθηση απόδοσης διαδικασίας επεξεργασίας και διασφάλιση συμμόρφωσης με τις νόμιμες οριακές τιμές

 • Αγωγιμότητα
 • Ροή
 • Θρεπτικά συστατικά
 • Οξυγόνο
 • Τιμή pH
 • Στάθμη ιλύος
 • Στερεά
 • TOC

Λύσεις εργαστηρίου

Λύσεις διαδικασιών

 A

Αποσκλήρυνση και επεξεργασία νερού

 B

Παραγωγή ατμού / ισχύος και ψύξη

 Γ

Εξουδετέρωση

 Δ

Επεξεργασία βιολογικών λυμάτων

 1

Παράδοση αποθεμάτων

 2

Παραγωγή

 3

Αποστολή

Λύσεις εργαστηρίου

Τα εργαστηριακά όργανα έγιναν απλά, αξιόπιστα και ακριβή για σιγουριά στις αποφάσεις σχετικά με την ποιότητα και τη συμμόρφωση.

Λύσεις συστημάτων συνεχούς μέτρησης 

Οι online αισθητήρες παρέχουν δεδομένα στα οποία μπορείτε να βασιστείτε κατά τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων σχετικά με τη λειτουργία και τις διεργασίες 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα.