Επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων

Η ομαλή αλληλεπίδραση των εργαστηριακών και συνεχούς μέτρησης τιμών συμβάλλει στη βελτιστοποίηση του ελέγχου της διεργασίας, μειώνοντας έτσι το ενεργειακό κόστος και διασφαλίζοντας σταθερές τιμές απόρριψης.